KLUBMESTRE

Velkommen til vores hjemmeside

KLUBMESTRE DOUBLE 
2021  

1. Hanne M. Juhl og Kurt Eriksen
2.  Inge Olsen og Ib Olsen
3.  Rosemarie Lie-Olesen og Kirsten Jørgensen

KLUBMESTRE SINGLE
2021 
 

1.  Hanne M. Juhl
2. Lene Dahl
3. Kurt Eriksen

KLUBMESTRE DOUBLE 
2020  

1. Hanne M. Juhl og Kurt Eriksen
2. Conni Madsen og Henning Madsen
3. Inga Møller og Hans Petersen

KLUBMESTRE SINGLE
2020 
 

1. Finn Heiberg
2. Hanne M. Juhl
3. Kurt Eriksen

KLUBMESTRE DOUBLE
2019
 


1. Kaja Jensen og Henning Jensen
2. Inga Møller og Hans Petersen 
3. Linda og Kurt Eriksen

KLUBMESTRE SINGLE
2019
 


1. Poul Hobert
2. Kirsten Jørgensen
 
3. Ivan Rajcic

KLUBMESTRE DOUBLE
2018
 


1. Laila Dolmer og Inga Møller
2. Grete Lysholm Olsen og Poul Erik Dahl
3. Linda og Kurt Eriksen

KLUBMESTRE SINGLE
2018


1. Otto Hansen
2.
Hans Petersen
3. Inga Møller

Velkommen til vores hjemmeside

KLUBMESTRE SINGLE
2017

1. Hans Petersen
2. Frode Westh
3. Ebbe Østbo

KLUBMESTRE DOUBLE
2017


1.  Inge og Birger
2. 
Hanne M.J. og Frode
3.  Grete og Poul E.Dahl
4.  Henning Jensen og Ole Bang 

KLUBMESTRE SINGLE
2016

1. Inge Olsen
2. Inga Møller
3. Hanne Juhl

KLUBMESTRE DOUBLE
2016


1. Jørgen og Frede
2. Inga og Hans
3. Inge og Birger
4. Lene og Poul Erik D.

KLUBMESTRE SINGLE
2015

1. Hans Petersen
2. Otto Hansen
3. Frode Westh

KLUBMESTRE DOUBLE
2015


1. Inga og Hans
2. Hanne og John
3. Inge og Birger
4. Lene og Poul Erik D.

KLUBMESTRE SINGLE
2014

1. Jørgen Møller
2. Ib Olsen
3. Frode Westh

KLUBMESTRE DOUBLE
2014

1.   Jørgen Møller og Frede Bisgaard
2.   ???
3.   ???

KLUBMESTRE SINGLE
2013

1. Jørgen Møller
2. Hans Petersen
3. Hanne Juhl

 

KLUBMESTRE SINGLE
2012


1. Inga Møller
2. Finn Heiberg
3. John Andersen

KLUBMESTRE DOUBLE
2013

1.   Inga Møller og Hans Petersen
2.   Jytte Løyche og Jørgen Møller
3.   Hanne M. Juhl og Frode Westh
4.   Inge Thillerup og Birger Thillerup

KLUBMESTRE DOUBLE
2012


1. Poul Hobert og Finn Heiberg
2. Annie Andersen og Henning Madsen 
3. Conni Madsen og Lene Dahl
4. Jytte B. Løyche og Jørgen Møller
 

KLUBMESTRE SINGLE
2011


1. Hanne Juhl
2. Anne Larsen
3. Grete Lysholm Olsen
4. Lene Dahl


KLUBMESTRE DOUBLE
2011


1. Inge og Birger Thillerup
2. Laila Dolmer og Jørgen Møller
3. Grethe Lyngholm Olsen og Benny Nørgren
4. Inga Møller og Frode Westh


Klubmestre 2008-2010