ØLSTYKKE PETANQUE KLUB

DER VAR UTROLIG MEGET PÅ DAGSORDENEN I DAG!BESTYRELSE og UDVALG

Hvis man ønsker at sende en mail til en person fra bestyrelsen eller et udvalg, kan man klikke på person-navnet. Hvis personen har fået indlagt et link til sin mailadresse, kobles man direkte til sin mail, således at man kan udfylde og sende en mail til vedkommende. 


Bestyrelse

Formand

Kasserer
Gurli Nielsen
2970 5900 
  

Sekretær 
2850 1359    
 
Bestyrelsesmedlem
 
BestyrelsesmedlemSpilleudvalg

Koordinator
Bruno Kristensen 
2020 1294


6-mands hold 
   
Holdleder hold 1 
Finn Heiberg
6120 5093

Holdleder hold 2
Bruno Kristensen    
2020 1294         

4-mands hold

Holdleder kvart. 1
Kurt Eriksen
2022 4191

Holdleder kvart. 2
Poul Erik Dahl
2725 6750


Holdleder vinterturnering
Kurt Eriksen
2022 4191Sponsor- & PR-udvalg

Kurt Eriksen
2022 4191

Jytte Bloch Løyche
4010 2972Bane- og lokaleudvalg